Skip links

O škole

Základné informácie

Riaditeľ školy: PaedDr. Zuzana Butler

  • Štúdium: denné (päťročné, osemročné)
  • Počet študentov: 560
  • Vek študentov: 11 – 19 rokov
  • Výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký a francúzsky
  • Počet zamestnancov: pedagógovia – 43, technickí zamestnanci – 20

Vysokoškolské štúdium

Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium

Ekologické aktivity

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity, sme realizátormi Ekologického projektu pod patronátom Ministerstva školstva SR a ŠPÚ

Študentská rada

Máme študentskú radu, ktorá vyvíja bohatú činnosť, organizujeme spoločenské podujatia študentov (primácie, imatrikulácie a iné) a zúčastňujeme sa rôznych humanitných akcií

Družobné styky

Máme bohaté družobné styky so zahraničnými školami (Česká republika, Rakúsko), uskutočňujeme spoločné športové akcie, výlety a exkurzie (aj do zahraničia)

Úspešná reprezentácia

Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych predmetových i športových súťažiach

Škola v prírode

Organizujeme pobyty žiakov v školách v prírode, lyžiarske kurzy v atraktívnych oblastiach Slovenska